Beijzelde loopkat (Sweegers – Van den Hout)


Hoge Raad 9 januari 1987, nr. 12789, ECLI:NL:HR:1987:AG5504, RvdW 1987, 22 (Sweegers/Van den Hout). Ook bekend als Beijzelde loopkat.

Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de arbeider in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen. Art. 1638x BW. Eigen schuld van de arbeider.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Schilfgaarde

Verschijning: juli 1987

Archiefcode: AA19870477

Hoge Raad 09-01-1987 (ECLI:NL:HR:1987:AG5504) zaaknummer: 12789

Annotaties en wetgeving Annotatie