Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever


Hoge Raad 11 november 2011, nr. 10/04875, LJN: BR5215, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, NJ 2011, 597 m.nt. T. Hartlief (TNT Post Productie B.V./Wijenberg);
Hoge Raad 11 november 2011, nr. 10/04571, LJN: BR5223, ECLI:NL:HR:2011:BR5223, NJ 2011, 598 (De Rooyse Wissel/Hagens)

Met de hier te bespreken uitspraken trekt de Hoge Raad uitdrukkelijk een grens ten aanzien van de reikwijdte van de verplichting van de werkgever om zijn werknemers tegen bepaalde risico’s te verzekeren. Die verzekeringsplicht geldt niet voor eenzijdige ongevallen van voetgangers en ook niet voor bijzondere arbeidsrisico’s  buiten het wegverkeer, zo laten de uitspraken zich samenvatten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.D. Lindenbergh

Verschijning: maart 2012

Archiefcode: AA20120204

Hoge Raad 11-11-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BR5215) zaaknummer: 10/04875,
Hoge Raad 11-11-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BR5223) zaaknummer: 10/04571

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie