Begrensde mensenrechten?

Rechtsvraag (309) Internationaal recht


In dit artikel wordt een rechtsvraag gesteld over de werking van mensenrechten na een oorlog in in hoeverre deze mensenrechten begrensd kunnen zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.T. Kamminga

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AA20030497

EHRM klachtrecht mensenrechten

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht MensenrechtenOorlogsrecht

Perspectief Rechtsvraag