Beginselen van goed markttoezicht


Op 26 september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Aelen

Verschijning: juni 2015

Archiefcode: AA20150543

Sociaal-economisch recht MededingingsrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage