Bedrijfsovernames: lijken in kasten en katten in zakken


Bedrijfsovernames zijn niet meer uit onze westerse economie weg te denken, hoezeer ze ook in omvangen vorm meegaan op golven daarvan. De belangen die op het spel staan, zijn vaak groot. Toch is er grote onduidelijkheid hoe met een aantal belangrijke rechtsvragen over overnames moet worden omgegaan. Als er na een overname ‘lijken uit de kast vallen’ is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe precies vastgesteld moet worden wie daarvoor moet opdraaien: de koper of de verkoper? Beschrijving proefschrift G.T.M.K. Raaijmakers, Garanties bij overnames: over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bedrijfsovernames.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030891

bedrijfsovername fusie garantie NV

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage