Beantwoording rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige vorderingen zijn in de rechtsvraag verwerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M.J. van Buchem-Spapens

Verschijning: November 1988

Archiefcode: AA19880792

cessie crediteur huurtermijn NBW toekomstige vordering zekerheidsoverdracht

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen