NBW

Toont alle 10 resultaten

Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1990
AA19900956

Beantwoording rechtsvraag (N) BW (24) overdracht van registergoederen

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag naar NBW over de overdracht van register goederen. Aan de orde komen de constitutieve vereisten voor een geldige overdracht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880048

Beantwoording rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht

A.M.J. van Buchem-Spapens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige vorderingen zijn in de rechtsvraag verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1988
AA19880792

Beginsel en Tegenbeginsel in het Recht

J.C.M. Leijten

In dit artikel wordt aan de hand van het beginsel van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, voorheen goede trouw geheten, ingegaan op de begrippen beginsel en tegenbeginsel. Er wordt ingegaan op de gebondenheid aan wet en overeenkomsten en de mogelijkheden om daar onder omstandigheden van af te wijken.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910723

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
februari 1989
AA19890154

juni 1991

Katern 39: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

Titel 7.1 (koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

A.S. Hartkamp

In dit artikel gaat Hartkamp in op het nieuwe kooprecht dat per 1 januari 1992 is ingevoerd. In het artikel wordt ingegaan op de totstandkoming, wordt er een korte weergave van de inhoud van de regeling gegeven en komt de samenhang met andere regelingen, met name de boeken 3, 5 en 6 NBW aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op het feit dat de koopovereenkomst een zogenaamde `bijzondere´ of `benoemde´ overeenkomst is en de inwerkingtreding van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1990
AA19900295

Van Berkels derdenbeslag

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 25 januari 1991, nr. 14108, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, RvdW 1991, 41 (Van Berkel/Tribosa) In deze uitspraak die nog gewezen is ten tijde van het oude Burgerlijke Wetboek wordt ingegaan op de werking van het derdenbeslag op huurvorderingen bij vervreemding van het object waar de huur uit voortvloeit. De Hoge Raad oordeelt met verwijzing naar het destijds nieuwe art. 475b Rv dat een vervreemding van het object waar de vorderingen waar beslag op is gelegd uit voortvloeien geen invloed heeft op het beslag en dat dit in overeenstemming is met het destijds geldende recht. Ook het feit dat het object waar de huurvorderingen uit voortvloeien executoriaal verkocht is door de eerste hypotheekhouder doet hier niets aan af. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910498

Voorwoord NBW SPECIAL

P. van der Grinten, F. van Maasakker, I. Reuder

Voorwoord bij de special over het NBW in dichtvorm waarin vele karakteristieken van het nieuwe burgerlijk recht naar voren komen.

Opinie | Redactioneel
december 1991
AA19911058

Toont alle 10 resultaten