Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking


Beantwoording van een casus waarbij door middel van gevalsvergelijking uit een casus de juiste rechtsvraag moet worden gedestilleerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra

Verschijning: Juni 1997

Archiefcode: AA19970451

casus gevalsvergelijking rechtsvinding rechtsvraag

Metajuridica Rechtspleging

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen