Beantwoording rechtsvraag (244) Romeins recht


In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag naar Romeins recht. Hierbij komen verschillende actio’s aan de orde. Met name acties rondom schadevergoeding uit onrechtmatige daad en vruchtgebruik komen aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: november 1995

Archiefcode: AA19950900

actie-stelsel lex Aquilia Romeins recht vruchtgebruik

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag