vruchtgebruik

Toont alle 6 resultaten

Alternatieven voor vruchtgebruik

R.M. Wibier

Hoge Raad 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 (Telecom Vastgoed/KPN)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2023
AA20230199

Beantwoording rechtsvraag (244) Romeins recht

J.H.A. Lokin

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag naar Romeins recht. Hierbij komen verschillende actio's aan de orde. Met name acties rondom schadevergoeding uit onrechtmatige daad en vruchtgebruik komen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950900

De beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief

R. Bobbink

Dit artikel gaat over het recht van pandgebruik: de bevoegdheid tot gebruik, beheer en vruchttrekking van een zekerheidsobject door de zekerheidsgerechtigde. De auteur beschouwt de ontwikkeling en toepassing van deze rechtsfiguur op onroerende zaken, vanaf het Romeinse recht tot het heden. De inzichten uit deze historische rechtsvergelijking bieden inspiratie bij de uitleg van de beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in het geldende Nederlandse recht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2021
AA20211141

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Rechtsvraag (244) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het actiestelsel, vruchtgebruik en het eigendomsrecht aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950529

Vestiging van een vruchtgebruik in de privésfeer

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 juni 1995, nr. 30281, ECLI:NL:HR:1995:AA1617 In deze zaak staat het vestigen van een vruchtgebruik en de fiscale aspecten daarbij centraal. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'De vestiging van een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon voor de maximale termijn ligt voor een particulier in de onbelaste vermogenssfeer.' In de noot wordt dieper op deze materie ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1995
AA19950955

Toont alle 6 resultaten