Toont alle 5 resultaten

Artikel 7:2 BW: Koper en verkoper op de weegschaal

B.E.M. Hertoghs, D.F.H. Stein

In deze redactionele bijdrage wordt ingegaan op art. 7:2 BW waarin is bepaald dat de koopovereenkomst m.b.t. een woonhuis door een consument als koper schriftelijk dient te worden aangegaan. Dit artikel brengt, samen met de bedenktermijn van de koper van drie dagen, een behoorlijke onevenwichtig criterium met zich mee. Hier gaan redacteuren op in. Zij pleiten voor een notarieel koopcontract waarbij de notaris de belangen van zowel de consumentkoper als de (consument)verkoper kan beschermen.

Opinie | Redactioneel
Juni 2009
AA20090361

Beantwoording rechtsvraag (197) nietigheid en vernietigbaarheid

C.J.H. Brunner

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerlijk Wetboek. De vraag is of de toezegging dat iemand hypotheek zal verstrekken nietig, vernietigbaar of geldig. Daarbij is ook nog van belang of de toezegging voor of na de inwerkingtreding van het NBW (1 januari 1992) is gedaan.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1991
AA19910089

De telefoontap is de voorstellen van de Commissie-Moons

J.A. Klein Kranenburg

Het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken door justitie is een steeds vaker gehanteerd middel in de strijd tegen de toenemende criminaliteit. Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel is een zorgvuldige wettelijke regeling van de telefoontap geboden. De Commissie-Moons heeft in het kader van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek voorstellen gedaan tot wijziging van de huidige regeling. Deze zullen van enkele kritische kanttekeningen worden voorzien.

Verdieping | Studentartikel
Februari 1991
AA19910126

Deformalisering in het burgerlijk procesrecht; hoedt u voor namaak!

H.W. Wiersma

In deze bijdrage aan de serie Rode draad 'Rechtsmiddelen' wordt de roep en de processen rondom deformalisering van het burgerlijk procesrecht besproken.

Opinie | Redactioneel | Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
April 2001
AA20010209

September 2001

Katern 80: Europees privaatrecht

M. Veldman

Toont alle 5 resultaten