Beantwoording rechtsvraag (178) burgerlijk procesrecht-wetgeving


Beantwoording van een rechtsvraag over wetgeving op het gebied van burgerlijk recht. In de rechtsvraag staat centraal in hoeverre uitspraken van geschillencommissies uitvoerbaar dienen te worden verklaard door de rechtbank of de kantonrechter of dat dit helemaal niet aan de orde is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.Ch. Verschuur

Verschijning: Juni 1989

Archiefcode: AA19890596

alternatieve geschilbeslechting consumentengeschillen kamerstukken

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen