Beantwoording rechtsvraag (176) belastingrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij de vraag gesteld werd wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.A.M. van Dijck

Verschijning: Mei 1988

Archiefcode: AA19880338

aandelen fiscale grondslag minderheid nominaal bedrag uitkoop

Belastingrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen