Beantwoording rechtsvraag (172) zeerecht


In dit artikel wordt ingegaan op een rechtsvraag inzake het zeerecht welke vraag in drie deelvragen uit een viel. Het eerste gedeelte gaat om een goederenrechtelijke verdeling van een buiklading. Vervolgens komt een volgclausule aan de orde en als laatste wordt er ingegaan op zekerheidsrechten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A. van Bakelen

Verschijning: februari 1988

Archiefcode: AA19880128

ceel eigendomsoverdracht lading scheeplading verpanding vervoer zeerecht

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Perspectief Rechtsvraag