Arms and the man: The US Supreme Court anno domine 2008


In dit engelstalige artikel wordt ingegaan op het tweede amendement (Second Amendment) van de Amerikaanse Grondwet waarin het recht op wapens bezitten en dragen wordt geregeld. De vraag die hier aan de orde is, of dit recht toekomt aan een individuele burger of aan een militia en in hoeverre een lagere wetgever, van een Staat of een district, hier inbreuk kan en mag maken. Er wordt gekeken naar de taalkundige interpretatie van het amendement en de visie die de verschillende gerechten hier op los hebben gelaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Kurzbauer

Verschijning: juni 2008

Archiefcode: AA20080437

grondrechten inbreuk rechtsvinding Verenigde Staten wapenbezit

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Opiniërend artikel