Apart strafrecht voor vrouwen?


Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat er steeds meer aandacht voor vrouwen en meisjes die delinquent gedrag vertonen. De vraag is waar deze toenemende aandacht vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds te zijn dat, in vergelijking met mannen, steeds meer vrouwen in beeld komen bij justitie. Anderzijds blijken vrouwen ook steeds meer betrokken bij zwaardere vormen van criminaliteit. Overigens blijkt dat vrouwen, aldus officiële statistieken, hun achterstand op het gebied van criminaliteit nog lang niet ingelopen hebben.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hendriks, A. Slotboom

Verschijning: januari 2012

Archiefcode: AA20120006

criminaliteit bij vrouwen

Strafrecht en criminologie CriminologieStrafrecht

Blauwe pagina's Onderbelicht