Antwoord op rechtsvraag 17


Antwoord op de volgende rechtsvraag: “A. koopt een machine op crediet. Hij krijgt de eigendom geleverd en maakt de machine door haar in zijn fabriek te plaatsen onroerend door bestemming. A. wordt failliet verklaard, voordat hij de koopprijs heeft betaald. kan de verkoper in het faillissement van A. als bevoorrecht schuldeiser opkomen?”


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.M. Meijers

Verschijning: juni 1954

Archiefcode: AA19540204

goederenrecht Meijers rechtsvraag

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag