Toont alle 10 resultaten

Amnesty Internationaal: Turkije

Amnesty International, A. van Essen

In dit artikel wordt beschreven hoe Turkije ondanks ondertekening van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de plichten en rechten van burgers uit deze wet toch schendt mede uit hoofde van een Anti-Terreurwet.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1995
AA19950204

De zaak Soering

C.E. du Perron, H. Wattendorff

In dit artikel komt de zaak Soering aan de orde. Een uitspraak van het EHRM van 7 juli 1989 stond centraal in hoeverre de uitlevering van een Duitser door Engeland aan de Verenigde Staten na verdenking van moord. De vraag is of deze uitlevering strijdigheid oplevert met art. 3 EVRM. In het artikel wordt eerst ingegaan op de feiten van de zaak. Vervolgens komt de beslissing van het EHRM en de gronden daarbij aan de orde. Ter illustratie van het onmenselijke karakter van wat gevangenen in de Verenigde Staten moeten ondergaan in afwachting op hun executie wordt een brief van een veroordeelde afgedrukt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1990
AA19900019

Foltering – een onuitroeibaar kwaad?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op het toezichthouden op mensenrechtenschendingen door verschillende organen. Ook wordt er ingegaan op de rapportage over schendingen van de mensenrechten in het bijzonder die van foltering. Hiervoor is een speciale rapporteur ingesteld. In het artikel wordt het mandaat en de bevoegdheden van de rapporteur.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1993
AA19930036

Het House of Lords ‘torture’ arrest en de gevolgen voor counter-terrorism door overheden: van ‘geheime vluchten’, CIA tot Guantanamo Bay

juni 1994

Katern 51: Penitentiair recht

A. van Vliet

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 6

I. tegen Zweden: toetsingskader 15c Dri en de risk factors test art. 3 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 14

vonnis door marteling verkregen kan niet ten grondslag liggen aan toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfoproep van Amnesty International ten aanzien van Turkije tegen marteling en executies tijdens hechtenis en buitengerechtelijke executies.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1993
AA19930180

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel van Amnesty International wordt een schrijfoproep gedaan tegen mensenrechtenschendingen in India. In India vindt marteling en verkrachting plaats en dood in hechtenis.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1992
AA19920257

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het vijfde overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keren zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. Wij hopen hiermee de belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezers van Ars Aequi te brengen. Omdat prof. Schermers in juli 1996 is afgetreden als lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens zal dit zijn laatste bijdrage zijn in deze rubriek.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1996
AA19960758

Toont alle 10 resultaten