Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht: de richtlijn consumentenkoop (vervolg)


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juni 2014, zaak C-497/13, ECLI:EU:C:2014:357 (Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.S. Hartkamp

Verschijning: oktober 2015

Archiefcode: AA20150816

Hof van Justitie Europese Unie 04-06-2014 (ECLI:EU:C:2014:357) zaaknummer: C-497/13

Burgerlijk recht ConsumentenrechtInternationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie