Alternatieve causaliteit, een Engels perspectief


De laatste jaren groeit hier te lande de belangstelling voor de alternatieve causaliteit, zowel in deliteratuur als in de rechtspraak. Wat te doen als er niet één maar meerdere mogelijke oorzaken zijnvan schade, en niet te bepalen valt wat de werkelijke oorzaak is? Krijgt het slachtoffer geen, een beetje of volledige schadevergoeding? De ontwikkeling is gaande, maar een definitieve oplossing blijft uit. In een dergelijk klimaat kan een frisse blik geen kwaad. Daarom hierbij een kijkje in de keuken van onze eilandburen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Tan

Verschijning: December 2007

Archiefcode: AA20070933

alternatieve causaliteit schadevergoeding voorwaarden

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen