Alle omstandigheden van het geval

Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden


Pieter Wolters promoveerde op 18 juni 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotoren waren prof.mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. A.S. Hartkamp. Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.T.J. Wolters

Verschijning: december 2013

Archiefcode: AA20130971

Metajuridica Rechtstheorie

Literatuur Proefschriftbijdrage