Afgeschermde getuigen; niet aan beginnen!


Het wetsvoorstel Afgeschermde Getuigen regelt dat AIVD-informatie in de toekomst als bewijsmiddel in het strafproces kan worden toegelaten, zonder dat de verdediging en de zittingsrechter deze informatie op haar betrouwbaarheid en rechtmatigheid kunnen toetsen. Toepassing van dit wetsvoorstel zal dan ook in strijd zijn met het EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Marongiu

Verschijning: oktober 2005

Archiefcode: AA20050793

afgeschermde getuigen terrorisme terrorismewetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel