Achmea


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije/Achmea BV)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180527

Hof van Justitie Europese Unie 06-03-2018 (ECLI:EU:C:2018:158) zaaknummer: C-284/16

18 VWEU 267 VWEU 344 VWEU autonomie van Unierecht bilaterale investeringsverdragen Slowakije t. Achmea BV

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie