Aansprakelijkheid voor beroepsfouten – van droom carrière naar nachtmerrie

Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid'


In dit eerste artikel bij de Rode draad ‘Beroepsaansprakelijkheid’ wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van verschillende beroepsbeoefenaren en de trends daarin. De auteur kijkt met name naar de ontwikkelingen in Amerika en doet tenslotte enige suggesties.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen