Showing all 10 results

Aankoopkosten van een deelneming behoeven niet te worden geactiveerd

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 24 mei 2002, nr. 37 021 Bij aankoop van een deelneming kunnen de aankoopkosten ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin deze kosten worden gemaakt. Deze kosten behoeven derhalve niet als onderdeel van de aankoopprijs als kostprijs van de deelneming te worden geactiveerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2003
AA20030203

Beantwoording rechtsvraag (221) materieel strafrecht

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij voorbereidingshandelingen, deelneming en criminele organisatie aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1993
AA19930497

Beantwoording rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag voor eerstejaars komt aan de orde onder welke delictsomschrijvingen de in de casus geschetste gedragingen vallen. Ook wordt er antwoord gegegeven op de verweren die de verschillende verdachten kunnen voeren tegen hun verdenking.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1996
AA19960721

Een overzichtsarrest voor medeplegen

N. Rozemond

Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2015
AA20150892

Herziening van de deelnemingsregeling

W. Wedzinga

In dit derde deel behorende bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' wordt er ingegaan op de mogelijk herziening van de deelnemingsregeling in het Wetboek van Strafrecht. Voorafgaand aan de wenselijkheid van een herziening wordt de regeling geanalyseerd zoals deze nu is opgenomen in het wetboek.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
Maart 1994
AA19940136

Is niet geschoten altijd mis?

Beantwoording rechtsvraag (306) materieel strafrecht

G.J. Holtkamp, F. van Laanen

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op rechtsvraag nummer 306 inzake een materieel strafrechtelijke casus.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2003
AA20030492

Maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

September 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

Maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

September 2004

Katern 92: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Showing all 10 results