woonplaats

Toont alle 11 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (291) Nationaliteitsrecht

Een Nederlandse?

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag over het nationaliteitsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2001
AA20010175

Betekening exploot aan briefadres

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2019
AA20190786

december 2006

Katern 101: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 45

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 48

Noot: G.R. de Groot

22-08-2002 Rechtbank Amsterdam zaaknummer: AWB 01/2078

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 29

samenwonen met in buitenland werkzame referent

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 86

nieuwe uitleg ingezetenschap

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 85

gevolgen nieuwe uitleg ingezetenschap

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 85

ingezetenschap verenigbaar met dubbele woonplaats

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 91

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader

Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 4 oktober 2013, nr. 12/04606, ECLI:NL:HR:2013:847

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130929

Toont alle 11 resultaten