Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 48


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20020048

22-08-2002 Rechtbank Amsterdam zaaknummer: AWB 01/2078

naturalisatie woonplaats

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 8, lid 1 sub c