Ne bis in idem


Afdeling geschillen van bestuur Raad van State (AGRvS) 19 augustus 1988, ECLI:NL:RVS:1988:AN0101, nr. G02.88.0019.-189E.88, AB 1988, nr. 514 met nt. PJS.

In deze bestuursrechtelijke uitspraak en bijbehorende annotatie staat een herhaalde aanvraag/ verzoek van een burger aan een overheidsorgaan centraal. I.c. gaat het om vrijstelling van de dienstplicht. In de noot wordt ingegaan op de algemene leerstukken van ontvankelijkheid, toegang tot de administratieve rechter en bescherming tegen de overheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: februari 1989

Archiefcode: AA19890147

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State 19-08-1988 (ECLI:NL:RVS:1988:AN0101) zaaknummer: G02.88.0019.-189E.88

beschikking dienstplicht niet ontvankelijkheid persoonlijke onmisbaarheid rechtsmiddelen vrijstelling

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie