Beantwoording rechtsvraag (221) materieel strafrecht

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij voorbereidingshandelingen, deelneming en criminele organisatie aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: juni 1993

Archiefcode: AA19930497

deelneming georganiseerde misdaad voorbereiding

Strafrecht en criminologie

Perspectief Rechtsvraag