Appen in de gevangenis


Alhoewel in een penitentiaire inrichting het gebruik van moderne communicatiemiddelen uiteraard aan banden is gelegd, wordt ook daar inmiddels steeds vaker gebruikgemaakt van smartphones of tablets. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld via een speciale app communiceren met hun advocaat. Maar hier kleven zowel praktische als juridische problemen aan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.M. Schuyt

Verschijning: juni 2019

Archiefcode: AA20190430

gedetineerde MyTelio penitentiaire inrichting toegang tot advocaat vertrouwelijkheid

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Opinie Amuse