Herstelrechtelijke afhandeling in het jeugddelinquentierecht: een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland


Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is de aandacht voor herstelrecht sterk toegenomen. In welke mate en in welke van de vele mogelijke vormen herstelrecht in de nationale jeugddelinquentiesystemen geïmplementeerd wordt, varieert echter. In deze bijdrage vergelijken we de Vlaamse herstelrechtelijke mogelijkheden van herstelbemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg (hergo) met de Nederlandse opties Het Alternatief (Halt) en mediation in strafzaken (MiS).