Showing all 7 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 35

verlies Nederlanderschap wegens vrijwillig verkrijgen vreemde nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 38

intrekking Nederlanderschap wegens niet nakomen afstandseis

Noot: G.R. de Groot

18-09-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200306971/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 39

verlies Nederlanderschap door nalaten afstand te doen oorspronkelijke nationaliteit,

Noot: Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

25-09-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200308433/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 92

ongevraagd (terug)verkrijgen van nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 91

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 93

geboorte in Suriname of Nederland?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 94

behoud of terugverwerving van de Egyptische nationaliteit?

Showing all 7 results