Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 39

verlies Nederlanderschap door nalaten afstand te doen oorspronkelijke nationaliteit,


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20040039

25-08-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ7463) zaaknummer: 200308433/1

omvang heroverweging in bezwaar rechtstreekse werking verlies Nederlanderschap

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 14 lid 2Art. 15 lid 1Art. 9Europees verdrag inzake nationaliteit Art. 7