Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 38

intrekking Nederlanderschap wegens niet nakomen afstandseis


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20040038

18-08-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ7002) zaaknummer: 200306971/1

omvang heroverweging in bezwaar rechtstreekse werking verlies Nederlanderschap

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 15 lid 1Art. 9Europees verdrag inzake nationaliteit Art. 7