Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

Tongue in cheek

M. Scheffers, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een arrest van de Hoge Raad dat oordeelt dat een tongzoen zoals deze door het hof is beoordeeld als verkrachting, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Redacteuren betogen dat dit te ver gaat om een tongzoen met gedwongen geslachtsgemeenschap op een lijn te stellen.

Opinie | Redactioneel
juni 1998
AA19980539

Tongzoen

N. Rozemond

Hoge Raad 12 maart 2013, nr. 11/05421, ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013/437 m.nt. N. Keijzer

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2013
AA20130839

Wat is er mis met seks?

Inclusief inleiding

P. van der Grinten, A. Snijder-Lobik

In dit artikel wordt een poging gedaan om aan te tonen hoe seksualiteit van invloed is op de ondergeschikte positie van vrouwen in het recht en plaatsen dit in het kader van feministische rechtstheorieën. Tevens vormt dit artikel de inleiding van de Rode Draad 1992.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
januari 1992
AA19920026

Zedelijkheidswetgeving

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel wordt de wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het strafrecht besproken. De zedelijkheidswetgeving werd aangepast met als voornaamste reden om op die manier het seksueel geweld terug te dringen. De bescherming geldt voor zowel mannen als vrouwwen. In het artikel komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1992
AA19920156

Zuivere verkrachting?

P.J. Baauw

Hoge Raad (Strafkamer) 16 juni 1987, nr. 80585 (mrs. Bronkhorst, de Waard, Jeukens, Beekhuis, Keijzer; A-G Leijten), ECLI:NL:HR:1987:AC9883, DD 87. 585; NJ1988, 156, m.nt. GEM. In dit arrest van de Hoge Raad staat verkrachting in de zin van art. 242 Sr centraal. In deze uitspraak die in Ars Aequi geannoteerd wordt, wordt allereerst het feitenrelaas geschept en vervolgens wordt de Hoge Raad geciteerd. Daarna volgt een noot waarin de verschillende elementen van art. 242 Sr worden uitgewerkt en waarin het opzettelijke element van art. 242 Sr duidelijk naar voren komt. Ook komt in de noot het handelen van het OM, politie en de rechter (m.n. ten aanzien van bewijs aan de orde).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1988
AA19880575

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond