Tongue in cheek


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een arrest van de Hoge Raad dat oordeelt dat een tongzoen zoals deze door het hof is beoordeeld als verkrachting, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Redacteuren betogen dat dit te ver gaat om een tongzoen met gedwongen geslachtsgemeenschap op een lijn te stellen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Scheffers, P. de Vries

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980539

aanranding tongzoen verkrachting zedendelict

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel