Pakistan en de grenzen van het vluchtelingenrecht


Meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld bevindt zich in een ‘protracted refugee situation’; ze bevinden zich al minstens vijf jaar, en soms zelf decennia in ballingschap. Marjoleine Zieck belicht de problemen rondom de opvang van vluchtelingen.

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen