Particulier initiatief en de bescherming van vluchtelingen

Een Canadees voorbeeld dat navolging verdient


Er zijn talloze vormen van particulier initiatief die zijn gericht op het bijstaan en beschermen van vluchtelingen. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan is het Canadese ‘Private Sponsorship of Refugees Program’. Dit programma geeft Canadese burgers de mogelijkheid om vluchtelingen uit te nodigen om zich in Canada te vestigen. Een voorbeeld dat om verschillende redenen navolging verdient in Nederland.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.Y.A. Zieck

Verschijning: juni 2015

Archiefcode: AA20150434

Canada hervestiging particulier initiatief Private Sponsorship of Refugees Program sponsors UNHCR vluchtelingen

Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Opinie Amuse