toetsing

Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond

Mensenrechten: twintig jaar later

T. van Boven

In dit artikel voor de rubriek mensenrechten gaat de auteur in op de verandering in de leer rondom de mensenrechten over een periode van twintig jaar. De auteur blikt terug op een eerder gepubliceerd artikel en toetst dit aan grondslagen van het heden en blikt tenslotte vooruit.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010785

Multicultiraliteit in Frankrijk: dwalen over maagdelijkheid

E.H. Hondius

In deze column van Hondius komt door een Frans voorbeeld aan de orde hoe grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, kunnen botsen met het burgerlijk recht. Hondius komt tot de conclusie dat dit in Nederland gevaarlijk is nu in Nederland wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden.

Opinie | Column
oktober 2008
AA20080703

Niet alleen wettelijke bepaling doch ook beleidsregels kunnen in cassatie worden getoetst

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 maart 1990, nr. 25.668, ECLI:NL:HR:1990:ZC4258, RvdW 1990, 77 In deze uitspraak formuleert de belastingkamer van de Hoge Raad de volgende regel omtrent de toetsing van beleidsregels in cassatie: Ofschoon beleidsregels geen algemeen verbindende voorschriften zijn, is het, gezien de steeds gewichtiger rol die deze regels spelen in de verhouding tussen overheid en burger, wenselijk dat de interpretatie van deze regels ook in cassatie kan worden getoetst. In afwijking van vroegere jurisprudentie moeten deze regels dan ook als recht in de van art. 99 RO (oud; thans art. 79 Wet RO) worden beschouwd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1990
AA19900464

Ombudsmanwerk tussen overheid en burger

P. Langbroek

In dit artikel wordt ingegaan op de functies die een ombudsman kan vervullen in de verhouding tussen overheidsorganisaties en burgers, en wordt aandacht gevraagd voor de bijdrage die een ombudsman kan leveren aan de ontwikkeling van een praktische ethiek voor verhouding tussen overheid en burger. Het onderscheid tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen als maatstaven ter beoordeling van overheidshandelen is daartoe een sine qua non. Aan de hand van voorbeelden uit de online database van rapporten van de Nationale ombudsman over de jaren 2005 en 2006 wordt gedemonstreerd wat daarom de zin van het onderscheid is, zonder dat daarbij overigens beweerd wordt dat een ombudsman de rechtmatigheid van overheidshandelen niet mag beoordelen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070910

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 19

Noot: R.J.A. Bruin

04-11-2001 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AF2785) zaaknummer: AWB 02/7764, 02/77669, 02/77667, 02/77670

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 62

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 11

Iraanse bekeerling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 65

Kadem: vrijheidsbeneming

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 5

terughoudende toetsing door Antifoltercomité

Noot: H. Battjes

14-05-2004 Comité tegen foltering zaaknummer: CAT/C/32/D/135/1999

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 63

toetsing rechtvaardiging bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 88

geen rechtstreekse toetsing aan geïmplementeerde richtlijn?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 9

Afdeling over de consequenties van arrest HvJ EG inzake Elgafaji

Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond