Multicultiraliteit in Frankrijk: dwalen over maagdelijkheid


In deze column van Hondius komt door een Frans voorbeeld aan de orde hoe grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, kunnen botsen met het burgerlijk recht. Hondius komt tot de conclusie dat dit in Nederland gevaarlijk is nu in Nederland wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080703

burgerlijke rechten dwaling grondrechten persoon scheiding toetsing uitleg vrijheid

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Column