Beantwoording rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport


Beantwoording rechtsvraag inn het kader van de Rode draad ‘Sport en recht’ waarbij er allerlei aansprakelijkheidsvragen opkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.J.M. Stolker

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AA19960595

onrechtmatige daad Rode draad sport en recht voetbalwedstrijd

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag