seksueel misbruik

Toont alle 8 resultaten

‘Met begrip en inzicht’

Over de bejegening van slachtoffers van sexueel misbruik

K. Bangma

Kees Bangma pleit in deze bijdrage voor een zorgvuldige wijze van omgaan met slachtoffers van sexueel misbruik meer moet inhouden dan een benadering gebaseerd op wetshandhaving alleen. Daarbij staan rol en optreden van de politie centraal. Onder meer de ministeriële circulaires over dit onderwerp, de bijzondere positie van het slachtoffer van sexueel misbruik en het gewenste uitgangspunt voor strafrechtstoepassing in deze zaken komen aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan problemen tijdens het politieoptreden of zedenonderzoeken. Bangma sluit zijn artikel af met het uitspreken van zijn hoop op bejegening van slachtoffers die wordt gekenmerkt door begrip voor hun gevoelens en emoties en inzicht in de complexe situatie.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juli 1989
AA19890644

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

J.C.W. Gooren

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof.dr.mr. L.M. Moerings en prof.dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160473

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
december 2016
AA20160976

Het optreden tegen seksueel misbruik door kerkelijke ambtsdragers

T. van Kooten, J.W. Sap

In dit artikel willen de auteurs aan de hand van kerkordes bij enkele protestantse kerken in Nederland nagan wat omtrent seksueel misbruik door kerkelijke ambtsdragers door deze kerken geregeld is.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2002
AA20020813

december 2000

Katern 77: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Katholiek tuchtrecht

A.P.H. Meijers

Post thumbnail Het pastoraat is het werkveld van de kerk. Daarin worden fouten gemaakt. Van kerkgemeenschappen wordt verwacht daartegen tuchtrechtelijk op te treden. Deze vraag was en is dringend wanneer in het pastoraat seksueel misbruik wordt gepleegd. In deze bijdrage wordt een overzicht van de recente ontwikkeling van het tuchtrecht binnen de katholieke kerk gegeven met bijzondere aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160554

Kinderen hebben recht op geen seks. Seksuele exploitatie en seksueel misbruik van minderjarigen in juridisch perspectief

S. Meuwese

In deze bijdrage tracht de auteur een actueel overzicht te geven van recente ontwikkelingen rond de zedenmisdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Hoewel kinderen niet altijd het slachtoffer, maar soms ook dader zijn zal de nadruk liggen op kinderen als slachtoffer.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
maart 2000
AA20000136

Rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan studenten gevraagd hoe zij zouden reageren op een fictief aan een officier van justitie gestuurde brief, met daarin een verhaal van een vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
maart 1999
AA19990196

Toont alle 8 resultaten