‘Met begrip en inzicht’

Over de bejegening van slachtoffers van sexueel misbruik


Kees Bangma pleit in deze bijdrage voor een zorgvuldige wijze van omgaan met slachtoffers van sexueel misbruik meer moet inhouden dan een benadering gebaseerd op wetshandhaving alleen. Daarbij staan rol en optreden van de politie centraal. Onder meer de ministeriële circulaires over dit onderwerp, de bijzondere positie van het slachtoffer van sexueel misbruik en het gewenste uitgangspunt voor strafrechtstoepassing in deze zaken komen aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan problemen tijdens het politieoptreden of zedenonderzoeken. Bangma sluit zijn artikel af met het uitspreken van zijn hoop op bejegening van slachtoffers die wordt gekenmerkt door begrip voor hun gevoelens en emoties en inzicht in de complexe situatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Bangma

Verschijning: juli 1989

Archiefcode: AA19890644

seksueel misbruik strafrechtspleging zedendelict zedenonderzoek zedenslachtoffer

Strafrecht en criminologie

Overig Rode draad Slachtoffers van delicten