Kinderen hebben recht op geen seks. Seksuele exploitatie en seksueel misbruik van minderjarigen in juridisch perspectief


In deze bijdrage tracht de auteur een actueel overzicht te geven van recente ontwikkelingen rond de zedenmisdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Hoewel kinderen niet altijd het slachtoffer, maar soms ook dader zijn zal de nadruk liggen op kinderen als slachtoffer.