Katern 77: Personen- familie- en jeugdrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. de Graaf

Verschijning: december 2000

Archiefcode: AAK20003961

kinderpornografie kindersekstoerisme misbruik kinderen pedoseksualiteit seksueel geweld seksueel misbruik virtuele kinderpornografie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht