Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond

Medisch Tuchtrecht

J.A. Schröeder

In deze column wordt ingegaan op de werking van het medisch tuchtrecht in de praktijk. Er wordt hierbij kort ingegaan op de geschiedenis van het medisch tuchtrecht. Daarna wordt er ingegaan op de werking van de Medische Tuchtwet die door het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag wordt toegepast.

Opinie | Column
juli 1991
AA19910561

Onbeschermde seks en opzet bij levensberoving

A.J. Machielse

Onderstaand krantenbericht demonstreet de actualiteit van een bekend thema; het onderscheid tussen opzet en schuld als bestanddeel. Maar waarin zit hem dat verschil? En wordt aan dat verschil wel voldoende recht gedaan door de uitspraken van de Hoge Raad in de zogenaamde HIV-zaken?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2004
AA20040155

Ongelukkige samenloop van omstandigheden: vriendendienst en aansprakelijkheid

J.M. van Dunné

Hoge Raad 2 mei 2000, nr. C98/283HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5784, NJ 2001, 300, nt. JH, (Jansen/Jansen). Ook bekend als de dwarse kast. In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de leer van de ongelukkige samenloop van omstandigheden en de in het verkeer geldende opvattingen van art. 6:162 lid 3 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2001
AA20010795

Opzet en schuld

B.F. Keulen, M. Otte

Post thumbnail In dit cahier worden de bestanddelen die opzet en schuld uitdrukken besproken. Bij de bespreking ligt de nadruk op het positieve recht.

9789069163130 - 18-01-1999

Opzet en schuld (Digitaal boek)

B.F. Keulen, M. Otte

Post thumbnail In dit cahier worden de bestanddelen die opzet en schuld uitdrukken besproken. Bij de bespreking ligt de nadruk op het positieve recht.

9789069163130 - 18-01-1999

Opzet, schuld en toeval

T. Wallinga

In dit artikel in de Digesten reeks wordt de oorsprong van de opzet, schuld en toeval in het aansprakelijkheidsrecht besproken aan de hand van het Romeiense recht. Later wordt nog gekeken hoe het zit in het Nederlandse recht.

Overig | Rode draad | Digesten
november 2005
AA20050918

Procederen tegen een dood lichaam

E.J.M.F.C Broers

In dit artikel wordt aan de hand van de vroegere strafbaarstelling van zelfmoord en daarbij op te leggen straf beschreven hoe het strafrecht zich ontwikkeld heeft tot een 'schuld strafrecht'. In het artikel komt de rechtspleging van de 17de eeuw aan bod en ook de wijze van straffen.

Opinie | Amuse
oktober 2008
AA20080690

Recht doen aan Srebrenica

L. van Langen, S.A.M. Vermeulen

De juridische afwikkeling van de dramatische gebeurtenissen in Srebrenica kent voorlopig nog geen einde. De rechtbank Den Haag oordeelde op 16 juli jongstleden dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor de dood van 320 Bosnische mannen. Maar kan het recht wel recht doen aan een complexe realiteit zoals die zich afspeelde rond juli 1995?

Opinie | Redactioneel
november 2014
AA20140795

Recht en bureaucratie: Kafka en de toeslagenaffaire

L. van den Berge

Post thumbnail Naar Franz Kafka wordt vaak verwezen als symbool van kille bureaucratie en overdreven regelzucht. Volgens Lukas van den Berge waarschuwt Kafka ons juist voor wat er kan gebeuren als beambten zich niet aan algemene regels houden. Maar belangrijker nog: zijn werk herinnert ons aan de verantwoordelijkheid die wij dragen voor ons eigen handelen en beslissen. Voor juristen valt het belang daarvan haast niet te overschatten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2022
AA20220658

Recht en Verandering

M. Geerdink, I. Laurijssens

Op 25 maart 1999 organiseerde het Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving van de Rijksuniversiteit van Groningen een symposium onder de titel 'Recht en Verandering'. De centrale vraag die hier aan de orde kwam, is in hoeverre het recht reageert op de maatschappij of andersom, of het recht in staat is de maatschappelijke ontwikkelingen te beïnvloeden. Dagvoorzitter was professor Lokin. Hieronder volgt een verslag van de lezingen zoals die door de verschillende sprekers werden gehouden.

Verdieping | Studentartikel
september 1999
AA19990616

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960467

Rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht

Is het einde van de gouden jaren van Alfro Chemie in zicht?

P.G.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht waarbij verschillende schadevergoedings- en aansprakelijkheidsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
november 2001
AA20010933

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond