Medisch Tuchtrecht


In deze column wordt ingegaan op de werking van het medisch tuchtrecht in de praktijk. Er wordt hierbij kort ingegaan op de geschiedenis van het medisch tuchtrecht. Daarna wordt er ingegaan op de werking van de Medische Tuchtwet die door het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag wordt toegepast.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A. Schröeder

Verschijning: Juli 1991

Archiefcode: AA19910561

beroepsethiek beroepsfout geneeskunde medici medische wetenschap nalatigheid schuld tuchtrecht verwijtbaarheid

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen