Onbeschermde seks en opzet bij levensberoving


Onderstaand krantenbericht demonstreet de actualiteit van een bekend thema; het onderscheid tussen opzet en schuld als bestanddeel. Maar waarin zit hem dat verschil? En wordt aan dat verschil wel voldoende recht gedaan door de uitspraken van de Hoge Raad in de zogenaamde HIV-zaken?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Machielse

Verschijning: maart 2004

Archiefcode: AA20040155

hiv-zaken opzet schuld

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Verdiepend artikel