Ongelukkige samenloop van omstandigheden: vriendendienst en aansprakelijkheid


Hoge Raad 2 mei 2000, nr. C98/283HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5784, NJ 2001, 300, nt. JH, (Jansen/Jansen). Ook bekend als de dwarse kast.

In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de leer van de ongelukkige samenloop van omstandigheden en de in het verkeer geldende opvattingen van art. 6:162 lid 3 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: oktober 2001

Archiefcode: AA20010795

Hoge Raad 02-05-2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA5784) zaaknummer: C98/283HR

ongelukkige samenloop omstandigheden onrechtmatige daad risico schuld verkeersopvatting

Annotaties en wetgeving Annotatie