Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond

Roekeloos rijgedrag – een nieuwe strafbaarstelling in het verkeersstrafrecht

H.M. van Maurik

Met de Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten die op 1 januari 2020 in werking is getreden, heeft de wetgever een duidelijk signaal afgegeven dat hij strenger wil (kunnen) optreden tegen verkeersgedrag dat als gevaarlijk of zeer onwenselijk wordt beschouwd. De meest in het oog springende wijziging is de introductie van een nieuwe strafbaarstelling voor zeer gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven (art. 5a WVW) en waarop gevangenisstraf is gesteld van maximaal twee jaar. In deze bijdrage staat deze nieuwe bepaling centraal.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2020
AA20200193

Schuim is geen bier

I. Reuder, A. Snijder-Lobik

In dit redactionele artikel wordt door de redacteuren betoogd dat schade die ontstaat als gevolg van het krijgen van een kind als gevolg van een mislukte sterilisatie, deze schade, indien deze te wijten is aan schuld van de ars, voor vergoeding in aanmerking komt. De redacteuren gaan daarbij ook nog in de verweren van een potentieel aansprakelijke arts.

Opinie | Redactioneel
juni 1991
AA19910454

Strafrecht in de volgende eeuw

A.J. Machielse, P.C. Vegter

Dit artikel bevat bespiegelingen over de toekomst van het strafrecht in ruime zin. Hoewel het voorspellen van de toekomst onmogelijk is, lijkt een ding zeker; het strafrecht blijft een terrein waarop fundamentele maatschappelijke discussies zullen plaatsvinden.

Rode draad | Milleniumrubriek
oktober 1999
AA19990716

Toerekening van een onrechtmatige daad

C.H. Sieburgh

In dit artikel wordt door mr. C.H. Sieburgh haar proefschrift inzake de toerekening bij onrechtmatige daad besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2001
AA20010182

Verrekening rond de faillissements­datum, verpande voorraden en een opheffingsuitverkoop

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04132, ECLI:​NL:​HR:​2014:​319 (Feenstra q.q./ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150296

Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond